𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐢̣ 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 – 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐨̛̣ 𝐗𝐮̛𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 𝐀̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚𝐲 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐋𝐚̣𝐜 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧

/Phiên chợ xưa tại Ẩm thực chay Phước Lạc Duyên, là nơi sẽ đưa bạn quay về với miền kí ức yên bình của làng quê xưa./

Đến với Phiên chợ xưa, bạn không chỉ được thưởng thức ẩm thực, mà còn được trải nghiệm không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nơi mà bạn sẽ được hoà mình vào không khí của làng quê xưa, nơi mà dường như làm cho thời gian trôi qua chậm lại và những câu chuyện của quá khứ được sống lại một lần nữa. Những gian hàng được trang trí mộc mạc, những người bán hàng mặc trang phục truyền thống, và tiếng nhạc cổ điển vang lên, tất cả tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống xưa cũ.

📍𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭:

📌Địa Điểm: Số 482, Điện Biên Phủ, KP. Hiệp Thạnh, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh (ngay Cầu Vườn Điều)

⏳Thời Gian: từ 16h – 20h ngày 19/4/2024

𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑎̃ đ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̃𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑔𝑖̀𝑛 𝑛𝑒́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 𝑃ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̣ 𝑥𝑢̛𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝐴̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐿𝑎̣𝑐 𝐷𝑢𝑦𝑒̂𝑛 – 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔!

/english/ /In the old market at Phuoc Lac Duyen vegetarian cuisine, it will bring you back to the peaceful memories of the old countryside./

Coming to the old market, you will not only enjoy the cuisine, but also experience a cultural space imbued with the national identity, where you will immerse yourself in the atmosphere of the old village, where time seems to slow down and the stories of the past come alive again. The rustic stalls, the vendors dressed in traditional costumes, and the classical music playing create a vivid picture of the olden days.

📍Event details:

📌Location: No. 482, Dien Bien Phu, KP. Hiep Thanh, Ward Hiep Ninh, Tay Ninh City (near Vườn Điều Bridge)

⏳Time: from 4pm – 8pm on April 19, 2024

Come and join us in this nostalgic journey back to the peaceful countryside, to experience the cultural nuances and the traditional flavors of Phuoc Lac Duyen – a journey that will surely touch your soul!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top